Skip to content

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website van Concertevents BVBA (www.concertevents.be). Door onze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kan men geen rechten ontlenen. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade, op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

 

Beschikbaarheid

 

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

 

Het auteursrecht op deze website berust bij Concertevents BVBA en/of bij aan haar gelieerde entiteiten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Concertevents BVBA.

Concertevents BVBA is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

 

 

E-mail correspondentie

 

De informatie in een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid voortvloeiende uit onvolledige of niet tijdige ontvangst van een bericht is uitgesloten. Gebruik door derden of openbaarmaking van het bericht zonder toestemming van Concertevents BVBA of de geadresseerde is niet toegestaan. Wij adviseren u alle berichten en bijlagen op virussen te scannen voor ze te openen.

Voor vragen en/of inlichtingen over deze disclaimer neemt u contact op met Concertevents BVBA.

Play Video